Spis produktów

Ochrona pieszych
Urządzenia pomiarowe
Znaki aktywne
Odmierzacze i sygnalizatory
Sterowniki
Zabezpieczanie prac

System Skutecznego ograniczania prędkości kierowców DVS-SPEED LIMIT

  • System ten skutecznie egzekwuje zmniejszenie prędkości kierowców do bezpiecznej wartości.
  • System dokonuje pomiaru prędkości kierowcy i jeżeli jest ona znacznie przekroczona zapala czerwone światło na sygnalizatorze, gdy kierowca zmniejszy swą prędkość system zapala zielone bądź żółte pulsujące światło (w zależności od wersji).
  • Możliwość załączenia sygnalizatora po przeciwnej stronie jezdni drogą radiową.
  • Mały pobór prądu umożliwia zastosowanie niewielkiego zasilania solarnego.
  • Pomiar prędkości pojazdów do 320km/h.
  • Zasięg >200m (max 450m).
  • Rozdzielczość pomiaru 1km.
  • Wszystkie parametry takie jak czas świecenia czerwonego , próg włączania, synchronizacja sygnalizatorów i inne są możliwe do modyfikacji przez użytkownika.
  • Wszystkie przekroczenia pojazdów mogą być rejestrowane i przechowywane w pamięci i w każdej chwili odczytane bądź przesłane droga radiową do centrali zarządzającej ruchem (opcja)
 

Realizacje z tym produktem: