Spis produktów

Ochrona pieszych
Urządzenia pomiarowe
Znaki aktywne
Odmierzacze i sygnalizatory
Sterowniki
Zabezpieczanie prac

Radar z wyświetlaczem prędkości typ: RDW-201

 • Radar RDW-201 umożliwia pomiar prędkości nadjeżdżającego samochodu i wyświetlenie jej na dużym czytelnym wyświetlaczu z dokładnością do 1km/h.
 • W bardzo wyraźny i znaczący sposób radar poprawia bezpieczeństwo na drodze.
 • W przypadku przekroczenia przez nadjeżdżający samochód dozwolonej prędkości wyświetla się migający znak ograniczenia prędkości.
 • Radar ma możliwość wyświetlenia dodatkowych napisów typu „ZWOLNIJ” lub dowolnych zdefiniowanych przez użytkownika zarówno w kolorze czerwonym jak i białym.
 • Do radaru jest możliwość dołączenia układu rozpoznawania tablicy rejestracyjnej i wyświetlenia jej.
 • Wyświetlacz w tym radarze ma możliwość wyświetlenia nie tylko prędkości, ale w chwilach, gdy radar nie jest aktywny może wyświetlać znaki drogowe ( może je również wyświetlać w przerwach pomiędzy kolejnymi pomiarami).
 • Możliwość ustawienia dowolnej sekwencji wyświetlania znaków drogowych.
 • Po podłączeniu do układu czujników warunków atmosferycznych jest możliwość wyświetlenia sytuacji pogodowej jak również znaków drogowych z tym związanych.
 • Wszystkie funkcje są możliwe do zaprogramowania przez użytkownika czy to poprzez bezpośrednie podłączenie się z komputerem bądź bezprzewodowo.
 • Istnieje możliwość automatycznego zapisu prędkości przejeżdżających samochodów.
 • Jasność wyświetlacza automatycznie dostosowuje się do jasności otoczenia.
 • Bardzo wysoki kontrast pozwalający odczytać napis/znak nawet przy bardzo silnym słońcu.
 • Relatywnie niska waga pozwalająca zawieszenie radaru praktycznie wszędzie.
 • Radar projektowany zgodnie z normami dotyczącymi znaków zmiennej treści VMS ( PN-EN 12966:1-2009 )
 • Radar ten ma możliwość dodania aparatu i wykonanie zdjęć samochodów do późniejszej analizy.
          Radar RDW-201 jest dużo nowszą wersją radaru RWD-101 z ogromnymi możliwościami. Oprócz oczywistych zalet wziętych z RWD-101 radar RDW-201 posiada szereg rozwiązań technicznych, które bardzo efektywnie zwiększają możliwości radaru. Radar ten oprócz wyświetlania prędkości jest w stnie wyświetlić dowolne znaki i napisy zapisane w pamięci jak i zdefiniowane przez użytkownika. W przypadku zastosowania czujników pogodowych ma możliwość w przerwach miedzy kolejnymi pomiarami wyświetlać sytuację pogodową panującą na drodze i równocześnie wyświetlać odpowiednie do sytuacji pogodowej znaki drogowe. Nie bez znaczenia jest fakt, iż do tego znaku jest możliwość podłączenia układu rozpoznającego tablice rejestracyjne nadjeżdżających samochodów i wyświetlenie ich razem z prędkością nadjeżdżającego samochodu. Zmusi to kierowcę do zmniejszenia prędkości powodując zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa na drodze. 
 

Realizacje z tym produktem: